KROVNA VEŠALICA SA FIKSNIM ŠRAFOM

search
close

KROVNA VEŠALICA SA FIKSNIM ŠRAFOM

Krovna vešalica sa fiksnim šrafom izrađena je od čeličnog ili pocinkovanog lima, debljine 2,5 mm.

 

Dimenzije: 97 x 91,5 x 25 mm.

Veličina rupe: Ø10,5 i Ø5 mm.

 

Napomena: Navedeni proizvod izrađujemo i sa drugačijim karakteristima, u svemu prema zahtevu Kupca.

Specifikacija

Kontaktirajte nas u vezi sa ovim proizvodom.

item

din.