VODENI RADIJATOR (GK-KONVEKTOR)

search
close

VODENI RADIJATOR (GK-KONVEKTOR)

Vodeni radijator (GK-konvektor) je predviđen za grejanje toplom vodom u sistemu 90/80oC. Primenjuje se za dvocevni sistem grejanja. Izrađuje se u dužinama 500, 1000, 1500 i 2000 mm.

 

Snaga grejnog tela po dužnom metru je 1200W.

 

GK konvektor ne mora da se montira na zid već se može koristiti kao slobodnostojeći tj. može da stoji na fabrički izrađenim nogama. Ovim se dobija da pri montaži konvektora nije potrebno bušiti zidove.

Specifikacija

Vodeni radijator

Snaga W

Dužina mm

GK-konvektor 500

600

500

GK-konvektor 1000

1200

1000

GK-konvektor 1500

1800

1500

GK-konvektor 2000

2500

2000

Kontaktirajte nas u vezi sa ovim proizvodom.

item

din.